27 Kasım 2015
Türkçe English

 

 
   

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

     

YAPEX Fuarlarında Antalya, yapı endüstrisinin tüm Anadolu'daki en büyük buluşma noktası ve ticari platformu...

İnovasyon… Koruma… Tasarım… Teknik…

    

YAPEX, yapı-inşaat sektörlerinden her yıl hedeflenen 30.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçi kitlesinin, Akdeniz bölgesindeki en önemli buluşma noktası. Ziyaretçisinin büyük oranda ticaret ve uygulama potansiyelinden oluşması, YAPEX’deki yüksek iş hacmini oluşturan en önemli faktör. Yenilikçi teknolojiler ve yeni ürünler/seriler YAPEX ziyaretçilerinin öncelikle odaklandığı konular.

YAPEX aynı zamanda bulunduğu konum ve hedefleri itibariyle “turizm mimarisinin” fuarı olarak öne çıkıyor. Büyük boyutlu tesisler ve yatırım projeleri, dönemsel renovasyonlar, mühendislik çözümleri alanlarında YAPEX, tesis yatırımcıları ve işletmecilerine yönelik zengin bir içerik sunuyor. Tesis altyapı çözümleri, bina modernizasyonları ve donanımları tüm çeşitliliği ile YAPEX’de her yıl ilgi ile izleniyor.
YAPEX özellikle son yıllarda yoğun biçimde yerel yönetimlerin, tarihi kent belediyelerinin ve kamusal yatırımcıların da ilgi odağı. Tarihi miras ve eski kent yapılarının koruma ve restorasyon projeleri için de çözüm alternatifleri her yıl YAPEX’de ziyaretçiler ile buluşuyor.
    
2015’de YAPEX hedefleri ve ziyaretçi potansiyeli ile örtüşen 4 yaklaşım fuarın özellikle odaklanacağı kategoriler: İnovasyon, Koruma, Tasarım ve Teknik Çözümler.

    

      

YAPEX YAPI FUARI'2015

23. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı

Türkiye’nin en büyük ticari platformlarından olan Yapex Yapı Fuarı, uluslararası alanda da yoğun ilgi gören, etkin profesyonel ziyaretçisi ile de son derece dinamik bir ticari atmosfer yaratan ihtisas fuarıdır.

Yeni yapı sistem ve teknolojileri, yenileme ürünleri, çatı ve cephe sistemleri, izolasyon çözümleri, altyapı, tesisat, içmimari, seramik ürünler, ıslak hacim ürün ve aksesuarları, doğaltaşlar ve doğal yapı ürünleri ile çevre ve rekreasyon konularındaki ürün grupları fuarın genel kapsamını oluşturuyor. Fuar, Akdeniz bölgesinde başta turizm yatırımları olmak üzere uzun döneme yayılan büyük ölçekli inşaat yatırımlarını, mimar ve mühendisler ile inşaatçıları, yatırımı süren şantiye profesyonellerini, ayrıca bölgedeki mevcut turizm işletmelerinin yönetim kademelerini ziyaretçi portföyü olarak öncelikle hedeflemektedir.
    

Yapex Restorasyon”    
Koruma ve Yenileme’ uzmanlık alanında da özel bir yeri olan ve kapsamında “Yapex Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” konulu sergi alanı bulunan YAPEX’in bu yılki hedefi; uzman restorasyon uygulamacıları, yapı ustaları, teknik elemanlar ve yapısal/kentsel koruma-yenileme alanında proje yürüten yatırımcı kurumlar. Fuarda yapısal koruma ve yenileme, doğal malzeme (ahşap, taş vb.) uygulamaları, restorasyon teknikleri gibi öncelikli ürünlerin yanı sıra; yapılarda fonksiyon değiştirme, eski yapılarda modernizasyon gibi uygulamalar konusunda da ziyaretçileri bilgilendirici ürün ve etkinlikler yer alacak. Yapı yenilemelerindeki içmimari ve dekorasyon uygulamaları da fuarın önemli bir bölümünü oluşturuyor.
>>> www.yapexrestorasyon.com
     

   

YAPEX’in ziyaretçi hedefleri

    

YAPEX Fuarlarının ziyaretçi hedefleri, Türkiye’nin tüm bölgelerinden profesyonel meslek gruplarını ve yurtdışından projeciler ile ticaret gruplarını kapsıyor. 2015’de yaklaşık 30.000 profesyoneli ağırlamayı planlayan YAPEX için öncelikli ziyaretçi hedefleri arasında, yapı/inşaat sektörlerinde doğrudan karar verici ve uygulayıcı konumda olan statü sahipleri bulunuyor:

>> mimar ve mühendisler

>> inşaatçılar, taahhüt kurumları

>> turizm tesis yatırımcı ve işletmecileri

>> konut ve işyeri proje müellifleri

>> yapı malzemesi satıcıları, bayiler

>> kamu kuruluşları, yatırımcı yerel idareler

>> sektörel meslek odaları ve birlikleri

>> yapı uygulamacıları

>> teknik elemanlar, usta ve zanaatkarlar

YAPEX Fuarlarına her yıl Antalya dışındaki çeşitli büyük iller ve bölgelerden grup ziyaretleri ve tur organizasyonları, YAPEX tarafından düzenleniyor. Bu yıl Antalya dışından yaklaşık 3.000 kişiyi bulacak profesyonel gruplar da fuarı organize seyahatler ile izleyecekler.

    

YAPEX’e gelen ziyaretçilerin oransal dağılımı (2014 verilerine göre)

           

            Mimarlar, proje müellifleri           %11

            Mühendisler                              %16

            Yapı malzemesi ticareti             %10

            İnşaatçılar, taahhüt firmaları       %5

            Teknik elemanlar, yapı ustaları   %4

İşletmeciler, tesis yöneticileri      %3
            Sektör çalışanları                       %10
            Akademik gruplar                      %5

Son kullanıcı & tesis sahipleri     %36
    
   
 


 Yapex 2015'de KOSGEB desteği

18-21 Kasım 2015'de düzenlenecek olan 23.Uluslararası Yapex Yapı Fuarı'nda katılımcı firmalar KOSGEB desteklerinden faydalanabiliyorlar.

       

              

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
      

 
   
 
 
 


© Copyright 2013 YAPEX.COM